| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Powiadom znajomego | Newsletter | Nasza-Klasa | Twitter | Facebook |
Grupa Słowińskie Pakiet Start Firma Hosting Subdomena Poczta e-mail Wizytówka Słupsk Ustka
- | - hasła - reklamowe - twojego - stowarzyszenia - hasła - reklamowe - twojego - stowarzyszenia - hasła - reklamowe - | -
Pakiet Start Stowarzyszenie
Subdomena
Wizytówka
Hosting
Poczta e-mail

Twoje Stowarzyszenie / Warunki używania

Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Twoje Stowarzyszenie. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Twoje Stowarzyszenie może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Twoje Stowarzyszenie nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Twoje Stowarzyszenie, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Twoje Stowarzyszenie nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Twoje Stowarzyszenie. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Twoje Stowarzyszenie udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Twoje Stowarzyszenie nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Twoje Stowarzyszenie uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Twoje Stowarzyszenie jest równoznaczne z udzieleniem Twoje Stowarzyszenie nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Twoje Stowarzyszenie ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Twoje Stowarzyszenie w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Twoje Stowarzyszenie nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Twoje Stowarzyszenie uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Twoje Stowarzyszenie uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.
Web Informer Button

Pakiet Start Stowarzyszenie Hosting Subdomena Wizytówka Poczta e-mail